آموزش استفاده از سرویس های بیتسفا

لیست آموزش اتصال به سرویس های مختلف بیتسفا با توجه به سیستم عامل های مختلف برای شما تهیه شده است. لطفا آموزش مورد نظر خود را با توجه به سرویس خریداری شده و سیستم عامل خود انتخاب نمایید.

لطفا توجه داشته باشید سرویس های مختلف برای اشتراک های متفاوت می باشند.
برای مثال شما نمی توانید با اشتراک معمولی وی پی ان به پروکسی متصل شوید و بالعکس

لیست آموزش های اتصال به شرح زیر است:

آموزش اتصال به VPN در ویندوز آموزش اتصال به پروکسی در ویندوز
آموزش اتصال به VPN در iOS آموزش اتصال به پروکسی در iOS
آموزش اتصال به VPN در اندروید آموزش اتصال به پروکسی در اندروید